Reklamacje i zwroty

 

 
adres do zwrotu:
FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka
1 Maja 4B
84-300 Lębork
 
 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Przysługuje w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Zamawiający (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności.

Należy jednak zwrócić uwagę, że:

prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu Surprint.pl nie przysługuje Zamawiającemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka sprzedaje produkty które są wyprodukowane na indywidualne zamówienie klienta, dotyczy to między innymi rozmiaru produktu (wydruku) dostosowanego do wymogów i potrzeb klienta, indywidualnego wzoru wybranego przez klienta, materiału z którego zostanie wykonany produkt, rodzaju mechanizmów, ich koloru itp.
Produkcja każdego wyrobu realizowana jest indywidualnie od podstaw wg zlecenia i specyfikacji Zamawiającego co ma służyć zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

reklamacje

 
Reklamacje dotyczące jakości produktów, co, do których firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka nie może podjąć stosownej decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu bez naocznego stwierdzenia stanu reklamowanego przedmiotu, będą rozpatrywane po uprzednim odesłaniu produktu do siedziby firmy na koszt Kupujacego. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkować będzie zwrotem kosztów dodatkowej wysyłki poniesionych przez Kupującego oraz wymianą wadliwego produktu na nowy wolny od wad. FUH SURPRINT pokryje także koszty ponownej dostawy do zamawiającego. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane pozytywnie, jeśli będą bezsporne i wynikać będą wyłącznie z ewidentnej winy firmy FUH SURPRINT np. nie dostarczenia ilości zgodnej z zamówieniem. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie powstałe z winy spedytora, rozpatrywane będą  po uprzednim spisaniu przez kuriera dostarczającego paczkę  w obecności Kupującego protokołu szkody i przekazaniu firmie FUH SURPRINT przez Kupującego informacji o takim zdarzeniu abyśmy mogli przystąpić do procedury reklamacyjnej u spedytora.

 Pomimo, że dokładamy najwyższych starań o jakość wydruków, drobne różnice w kolorystyce gotowego produktu a obrazu widzianego na Państwa monitorach mogą występować, są związane z indywidualnym ustawieniem monitorów i nie podlegają reklamacji.

Firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka  zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotów sprzedaży bez jakichkolwiek wad z wyłączeniem tych wskazanych w ofercie.


Opis procedury reklamacyjnej:

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@surprint.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.